Kiruna kommunkoncern består av kommunfullmäktige som högsta beslutande organ, kommunstyrelse samt fem nämnder, fyra förvaltningar och fyra bolag.

Medborgarna i Kiruna kommun styr själva sin kommun genom de politiker de har valt till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige är i sin tur högsta beslutande organ i kommunen. Det kallas för demokrati. Men demokrati betyder också mycket mer, exempelvis att alla har rätt att få reda på vilka beslut som fattas i kommunen. Detta regleras i Tryckfrihetsförordningen och kallas offentlighetsprincipen.

De politiska församlingarna kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna beslutar om riktlinjer, kvalitet och hur mycket olika verksamheter får kosta. Tjänstemännen i förvaltningarna sköter sedan verksamheten enligt politikernas direktiv.

Efter valet hösten 2022 ingick partierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Feministikst initiativ och Sámelistu (27 mandat av 45) ett samarbete för mandatperioden 2023-2026.

Stadsomvandlingen i Kiruna

Nyfiken på stadsomvandlingen i Kiruna? På vår webbplats för stadsomvandlingen har vi samlat information till dig som är invånare, besökare, journalist, studerande och företagare eller bara nyfiken.

Så kan du påverka

Du har möjlighet att påverka via de olika rådgivande organ som finns i kommunen, exempelvis Ungdomsrådet och Kommunkontakten.

Kommunfakta

Kiruna är på många sätt ytterligheternas kommun. För 120 år sedan grundades staden och har sedan dess snabbt utvecklats till en modern stad.

Kallelser och protokoll

Här hittar du aktuell dagordning för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och övriga nämnder.

Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel är en ceremoni som tillhandahålls av Kiruna kommun utan religiösa inslag.

Folkhälsa och hälsoarbete

Folkhälsoarbete är systematiska insatser för att förbättra människors livsvillkor.

Våra minoritetsspråk

Kiruna kommun är förvaltningsområde för tre minoritetsspråk; samiska (nordsamiska), finska och meänkieli (tornedalsfinska och lannankieli).