Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Demokratiåret 2021

Kollage över riksdagens vandringsutställning "Ja , må den leva!"

Rösträtten 100 år!

2021 är det hundra år sedan allmän och lika rösträtt infördes i Sverige. Kvinnor fick då rösta för första gången. Rätten att rösta i riksdagsvalet föregicks av en ihärdig kamp där rösträttsrörelsen hade varit aktiv i hela landet, så även i Kiruna, och flera föreningar här hade den allmänna rösträtten på agendan.

För att uppmärksamma detta firas jubileet på olika vis över hela landet. Till Kiruna kommer snart riksdagens vandringsutställning "Ja, må den leva!"

Utställning till Kiruna!

Riksdagens vandringsutställning "Ja, må den leva" kommer till Kiruna i sommar! Mellan 28 juni-25 juli kan du lära dig mer om demokratins genombrott på gamla stadshustomten, Gruvstadsparken.

Utställningen berättar historien bakom beslutet om allmän och lika rösträtt som togs för precis 100 år sedan. En berättelse om folkrörelser och politiker som format vår demokrati.

Läs mer om Riksdagens utställningar härlänk till annan webbplats

Hur firas detta i Kiruna?

Firandet börjar med sommarens utställning "Ja, må den leva!".

Utöver detta så arbetar en arbetsgrupp med fler händelser kopplade till demokratåret som kommer att ske under hösten.

Redan nu kan du själv finna 100 sätt att fira demokratin härlänk till annan webbplats

Håll utkik på denna sida som kommer att uppdateras löpande.

Demonstration för allmän rösträtt, 8-timmars arbetsdag och skyddslagsstifning för arbetare. Lars Jansson i förgrunden.Foto: Borg Mesch
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström