Studiematerial

Demonstration för allmän rösträtt, 8-timmars arbetsdag och skyddslagsstifning för arbetare. Lars Jansson i förgrunden

Sveriges Riksdag tillahanda håller studie- och fördjupningsmaterial för arbetet med demokratifrågor och demokratins utveckling i Sverige.

Målet med studiematerialet är att väcka engagemang för demokratifrågor, öka kunskapen om den allmänna och lika rösträttens genombrott samt demokratins fortsatta utveckling i Sverige.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Malin Rolund