"rootPage" is not defined.

Kommunfullmäktige

Foto: Henning Larsen Hufton + Crow

Kommunfullmäktige är kommunens beslutande församling och kan liknas med kommunens riksdag. I fullmäktiges uppgifter ingår bland annat att sätta upp mål och riktlinjer, fatta beslut om viktiga ekonomiska frågor, avgöra nämndernas organisation och verksamhetsformer samt att välja ledamöter och ersättare till dessa nämnder och styrelse

Medborgarna i Kiruna kommun styr själva sin kommun genom de politiker de valt till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige är i sin tur högsta beslutande organ i kommunen. Det kallas för demokrati. Men demokrati betyder också mycket mer, exempelvis att alla har rätt att få reda på vilka beslut som fattas i kommunen. Detta regleras i Tryckfrihetsförordningen och kallas offentlighetsprincipen.

De politiska församlingarna kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna beslutar om riktlinjer, kvalitet och hur mycket olika verksamheter får kosta. Tjänstemännen i förvaltningarna sköter sedan verksamheten enligt politikernas direktiv.

Mandatperioden 2023-2026

Efter valet hösten 2022 ingick partierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sámelistu och Feministiskt initiativ (27 av 45 mandat) ett samarbete.

Av slutlig sammanräkning från länsstyrelsen i Norrbotten efter valet framgår mandatfördelningen i kommunfullmäktige i Kiruna enligt följande:

Parti

Mandat

Socialdemokraterna

19

Vänsterpartiet

4

Sámelistu

2

Feministiskt Initiativ

2

Kristdemokraterna

5

Moderaterna

5

Centerpartiet

4

Sverigedemokraterna

2

Sjukvårdspartiet

2

I Förtroendemannaregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du kommunfullmäktiges alla ledamöter och ersättare.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas