Regler och styrande dokument

Kiruna kommuns övergripande policydokument handlar om hur kommunen ska arbeta för likvärdiga villkor, inflytande, trygghet och tillgänglighet för invånarna.

Fullmäktige, nämnd eller styrelse kan inom ramen för sitt ansvarsområde lämna direktiv i en specifik fråga – exempelvis fullmäktiges budgetdirektiv till nämnderna, beslut om anställningsstopp, inköpsstopp osv.

Tabellbeskrivning (dold i publicerat läge)


Senast reviderat

Budgetdirektiv 2020-2022 , 405.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-04-08

Budgetdirektiv 2021-2023 , 647.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-02-17Tabellbeskrivning (dold i publicerat läge)


Senast reviderat

Alkohol- och drogpolitiskt program , 27.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2009-04-06

Enstaka belysningspunkter vid enskild utfart , 33 kB, öppnas i nytt fönster.

2008-09-01

Dataskyddspolicy , 131.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-09-24

Finanspolicy i Kiruna kommunkoncern , 450.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-09-16

Folkhälsopolicy 2014-2016 , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

2015-02-23

Förvaltning av pensionsmedel , 48.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2006-04-24

God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv, inklusive bilaga , 857.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-04-06

Hastighetsplan i Kiruna kommun , 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

2017-09-19

Informationspolicy , 53.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2008-02-11

Integritetspolicy , 122.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-09-24

Konstnärlig gestaltning, tillämpning av enprocentsregeln , 259.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-09-24

Mat och måltider, policy och riktlinjer avseende kvalitet för måltider i Kiruna kommun , 221 kB, öppnas i nytt fönster.

2015-11-23

- Bilaga 1, Definition, värdebegrepp och ambitionsnivåer , 1013.7 kB, öppnas i nytt fönster. 

2015-11-23

Mat och måltider, kortversion , 962.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2015-11-23

Miljömålspolicy , 826.7 kB.

2018-06-18

Nationella minoriteter och minoritetsspråk , 519.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-04-06

Parkeringsprogram för Kiruna kommun , 787.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-05-30

Pensionspolicy , 173.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2015-04-13

Policy för fastigheter utanför VA-verksamhetsområde , 653.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2008-04-21

Policy och riktlinjer för intraprenader , 25 kB, öppnas i nytt fönster.

2009-02-23

Representation, gåvor och värdskap , 390.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-10-21

Skyltprogram för Kiruna kommun , 9.1 MB, öppnas i nytt fönster.

2015-11-23


Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en kommun. Utöver det som föreskrivits i lagen gäller bestämmelserna i reglementen.

Tabellbeskrivning (dold i publicerat läge)


Senast reviderat

Kommunfullmäktiges arbetsordning , 385.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-02-22

- Mall motioner , 106.8 kB.

2021-02-22

- Mall interpellationer , 104.4 kB.

2021-02-22

- Mall fråga , 70.6 kB.

2021-02-22


Nämndernas och styrelsens reglementen 

Tabellbeskrivning (dold i publicerat läge)


Senast reviderat

Kultur- och utbildningsnämndens reglemente , 353.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-02-22

Kommunstyrelsens reglemente , 372.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-02-22

Miljö- och byggnämndens, tillika räddningsnämnd och trafiknämnds, reglemente , 350.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-02-22

Revisorernas reglemente , 356.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-06-18

Socialnämndens reglemente , 363.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-02-22

Valnämndens reglemente , 103.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-09-24

Överförmyndarnämndens reglemente , 358.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-02-22


Verksamhetsrelaterade reglementen 

Tabellbeskrivning (dold i publicerat läge)


Senast reviderat

Arkivreglemente , 16.5 kB, öppnas i nytt fönster.

1993-10-04

Arvodesreglemente , 101.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-02-18

- Bilaga till arvodesreglemente - insynsarvode , 55.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-02-18

- Bilaga till arvodesreglemente - nominella arvodesbelopp , 65.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-02-18

- Bilaga till arvodesreglemente - årsarvoden , 55.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-02-18

Inköpsdelegerades reglemente , 25.9 kB, öppnas i nytt fönster.

1998-06-02

Reglemente för intern kontroll , 34.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2012-02-20

 - Bilaga till reglemente för intern kontroll - intern kontrollinstruktion , 219.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2012-02-20

Kommunala handikapprådets reglemente , 30.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2015-02-23

Kommunala pensionärsrådets reglemente , 23.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-04-11

Redovisningsreglemente , 570.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-06-18

Samverkansorganet kommunen/samernas reglemente , 24 kB, öppnas i nytt fönster.

2015-09-14

Minoritetsspråksamrådets reglemente , 69.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2014-03-31
Tabellbeskrivning (dold i publicerat läge)


Senast reviderat

Adressättning , 443 kB.

2021-05-24

Anslag för integrationsfrämjande projekt , 35.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-03-07

Anslutning av fritidshus till Gironet , 79 kB, öppnas i nytt fönster.

2015-09-14

Arbeten på samt intill kommunens vägar och mark , 368.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2013-02-04

Byggande av kommunala verksamhetslokaler - byggprocessen , 419.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2017-11-06

Fastigheter utanför VA-verksamhetsområde , 653.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2011-08-29

Flaggning vid kommunala byggnader i Kiruna kommun , 702.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-10-05

Gatunamnsskyltning , 13.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2011-04-11

Hantering av tillfälliga skoterförbudsområden , 416.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-02-24

Hjärtstartare i Kiruna kommun , 380.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-12-09

Inre skyltning i kommunala verksamhetslokaler , 16.8 MB, öppnas i nytt fönster.

2017-11-06

Kommunal belysning i kommunens småorter , 38.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2012-08-27

Kommunal belysning i övriga orter med kommunalt VA och som ligger utanför tätorter och småorter , 55.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-02-01

Kommunal belysning i kommunens övriga orter som inte har kommunalt VA men har minst 30 invånare , 71.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-02-01

Kommunalt partistöd , 335.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-02-24

- Bilaga, redovisningsblankett partistöd , 99.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Kommunkontakten , 376.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-02-25

Konstnärlig gestaltning, tillämpning av enprocentsregeln inklusive policy , 259.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-09-24

Lokalanvändning på kommunala fritids- och idrottsanläggningar , 176.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-05-14

Mat och måltider, policy och riktlinjer avseende kvalitet för måltider i Kiruna kommun , 221 kB, öppnas i nytt fönster.

2015-11-23

- Bilaga 1, definition, värdebegrepp och ambitionsnivåer , 107 kB, öppnas i nytt fönster.

2015-11-23

Motverka mutor, korruption och jäv , 130.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-02-26

Representation, gåvor och värdskap , 390.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-10-21

Rätten att nyttja kommunens reserverade domäner , 54.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2014-09-08

Schakt- och ledningsarbeten på kommunal mark , 639.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-11-25

Sponsorreklam och arenanamn på kommunala anläggningar , 114.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-02-25

Trafik i nya Kiruna C , 11.8 MB, öppnas i nytt fönster.

2016-11-28

Uthyrning , 418.5 kB, öppnas i nytt fönster.

av lokaler i Kristallen , 418.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-10-05

Utnämning av hedersmedborgare i Kiruna kommun , 332.1 kB.

2021-02-22


Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Anja Leinonen