Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Val till riksdag, region och kommun

Bild

Vart fjärde år är det riksdagsval. Valet hålls alltid den andra söndagen i september. Nästa allmänna val genomförs i september 2022.

Alla svenska medborgare chansen att välja vilka som ska representera dem i riksdagen, som är Sveriges högst beslutande församling. Samtidigt som riksdagsvalet är det även val till landstings- och kommunfullmäktige.

Vem får rösta i de olika valen?
Svenska medborgare som har fyllt 18 år senast på valdagen och som är eller någon gång varit folkbokförda i Sverige.

För att rösta i landstingsvalet måste du vara folkbokförd i det län där du tänkt rösta. För att rösta i kommunvalet måste du vara folkbokförd i den kommun där du tänkt rösta.

Val till Europaparlamentet är planerat till 2024.

Val till kyrkofullmäktige administreras sedan år 2001 av Svenska kyrkan och sker vart 4:e år. Nästa val till kyrkofullmäktige genomförs år 2021.

Val till sameparlamentet administreras av Sametinget och sker vart 4:e år. Nästa val till sameparlamentet genomförs år 2021.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson