Val till riksdag, region och kommun

Bild

Vart fjärde år är det riksdagsval. Valet hålls alltid den andra söndagen i september. Nästa allmänna val genomförs i september 2022.

Alla svenska medborgare chansen att välja vilka som ska representera dem i riksdagen, som är Sveriges högst beslutande församling. Samtidigt som riksdagsvalet är det även val till landstings- och kommunfullmäktige.

Vem får rösta i de olika valen?
Svenska medborgare som har fyllt 18 år senast på valdagen och som är eller någon gång varit folkbokförda i Sverige.

För att rösta i landstingsvalet måste du vara folkbokförd i det län där du tänkt rösta. För att rösta i kommunvalet måste du vara folkbokförd i den kommun där du tänkt rösta.

Val till Europaparlamentet är planerat till 2024.

Val till kyrkofullmäktige administreras sedan år 2001 av Svenska kyrkan och sker vart 4:e år. Nästa val till kyrkofullmäktige genomförs år 2021.

Val till sameparlamentet administreras av Sametinget och sker vart 4:e år. Nästa val till sameparlamentet genomförs år 2021.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson