Förhållningsregler för propaganda

Väljare ska skyddas från att utsättas för påverkan vid röstningsförfarandet – det är en del i att trygga genomförandet av fria och hemliga val.

På ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val.

Valnämnden i Kiruna kommun har beslutat:

att partier som befinner sig utanför vallokal eller röstningslokal får endast dela ut valsedlar till väljarna. Annat kampanjmaterial är inte tillåtet. Partiernas valsedelsutdelare ska inte uppmana väljarna att ta deras valsedlar och ska undvika partipolitiska diskussioner utanför entrén.

att partiernas utdelning av valsedlar får inte ske i direkt anslutning till vallokal eller röstningslokal.

att partifunktionärer med banderoller eller annan klädsel eller utrustning som är partipolitisk får inte uppehålla sig i ett röstmottagningsställe eller i anslutande utrymme till detta. Partifunktionärer som ska gå in i röstmottagningslokaler för att avlämna valsedlar måste ta av sig banderoller och liknande partipolitiska symboler.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas