"rootPage" is not defined.

Våra minoritetsspråk

Minoritetsspråk

Sverige har fem officiella minoritetsspråk: finska, samiska, meänkieli, romani och jiddisch. Det är minoritetsspråk med historisk hävd, varför de som använder språken har getts särskilda rättigheter. Man ska t.ex. kunna använda finska, meänkieli och samiska i kontakten med svenska myndigheter i vissa kommuner som har en stor andel samisk-, meänkieli- eller finsktalande.

Kiruna kommun är förvaltningsområde för tre minoritetsspråk; samiska (nordsamiska), finska och meänkieli (tornedalsfinska och lannankieli). Den samiska, den tornedalska och den svenska kulturen har levt här sida vid sida under lång tid och det mångkulturella är fortfarande ett kännetecken för Kiruna.

 

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas