Jerusalem

I södra bolagsområdet ståtar en av de största friliggande
träbyggnaderna i hela Norrbotten, byggnadsminnet
Jerusalem.

Byggår: 1927

Arkitekt: okänt

Jerusalem uppfördes av LKAB som ett "ungkarlshotell". Att uppföra en så stor byggnad var ett nytt sätt att hantera arbetarnas bostadssituation och ett led av den befolkningsökning som skedde generellt i Kiruna under den här tiden. Jerusalem uppfördes som bostad åt ensamstående gruvarbetare men så småningom byggdes huset om invändigt för att anpassas till familjer. Sitt speciella namn lär huset ha fått, på sedvanligt fyndigt Kirunamanér, på grund av den stora mängden hyresgäster som förde ett sådant oväsen att det liknades med Jerusalems förstörelse.

Jerusalem är en unik och karaktärsfull byggnad och är med sin välbevarade exteriör en god representant för 1920-talets träklassicism. Det strama och rena fasadspråket med burspråk och utmärkande entrépartier markerade med pilastrar och lunettfönster visar att stor omsorg lades ner på att skapa
en god boendemiljö för gruvarbetarna. Idag känns det som att byggnaden ligger lite avigt placerad i förhållande till hur gatunätet går. Men tittar man på äldre kartor ser man att det ursprungligen gick en väg längs med
entréfasaderna, vilket skulle ge helt annan upplevelse av detta magnifika praktbygge.

Byggnaden kommer att flyttas kring 2026.

Hitta hit Länk till annan webbplats. Mer om 20talet

Visste du att?

Ursprungligen var fasadfärgen mörk, antagligen faluröd eller brun vilket är typiskt för 1920-talet. Sin speciella färgsättning med ljusa pastelltoner i grönt, brunt och grått fick byggnaden under 1950-talet under ledning av LKAB:s specielle färgkonsult, konstnären Pierre Olofsson.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström