Kvarteret Ortdrivaren

Foto: Kjell Törmä

Fint eller fult? Åsikterna kanske går isär men det är en arkitektonisk pärla som förändrade stadsbilden. Mellan mars 2023 och januari 2024 revs hela kvareret på grun av stadsomvandlingen.

Byggår: 1959-1965

Arkitekt: Ralph Erskine

Uppförandet av kv. Ortdrivaren var en del av periodens stadssanering när äldre träbyggnader fick ge vika för ny och modern bebyggelse man
ansåg passade bättre för en stad. Kvarteret uppfördes 1959-1965 och de säregna betongbyggnaderna förändrade drastiskt stadsbilden men med tiden blev kvarteret en av symbolerna för Kirunas stadssilhuett där höghusen utgör ett välkänt landmärke.

Arkitekt Ralph Erskine räknas som en av efterkrigstidens mest uppmärksammade arkitekter. Erskine arbetade mycket med arkitektur anpassat för platsen och dess klimat vilket märks i kvarteret. Huskropparna strömlinjeformades för att motverka turbulensbildning, takfallen mot norr skars brant av för att inte skugga bakomliggande kvarter, särskilda fickor på taken hindrar snön från att falla på trottoaren och balkongerna är löst påhängda för att inte leda ut huskroppens magasinerade värme. Framför de två höghusen lades skyddande byggnadskroppar som skulle stoppa upp kalla vindar från fjällen; därav namnen Berlinmuren och Mullbänken, som de två låga byggnadskropparna fick i folkmun. Höghusen fick namnen Snusdosan och Spottkoppen medan en kyrkobyggnad fick namnet Herrens pris.

I sjöfartsstäderna Göteborg och Luleå ritade Erskine byggnader
som på olika sätt påminde om båtar medan han i Kiruna arbetade efter gruvans och fjällens speciella element. Balkongerna ska påminna om gruvhissar och höghusen både om gruvpallar samt med Erskines egna ord: anknyt till fjällen, med de djärva kropparna, som resa sig upp.

Hitta hit Länk till annan webbplats. Mer om 60talet

Visste du att?

I Kiruna ritade Erskine också byggnaden Idioten, som också ligger vid järnvägsparken. Han hade stora planer för Svappavaara men endast en del att detta uppfördes, Ormen långe och kvarter med småvillor. När nu kvarteret Ortdrivaren är rivet är Erskines bebyggelse i Svappavaara det som finns kvar inom kiruna kommun.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström