Pekinghuset

Foto: Marianne Nordmark

En 1920tals byggnad i all sin prakt från när Kiruna började få en mer stadsmässig bebyggelse. Byggnaden planeras flytta 2024.

Byggår: 1922

Arkitekt: D Nordström

Pekinghuset uppfördes som skolexpedition och bostad kopplad till Centralskolan som låg i kvartet ovanför. Mellan byggnaderna fanns en park och i denna låg tidigare ytterliggare en skola, Lilla skolan.

Pekinghuset är uppförd med hög arkitektonisk kvalitet och har många fina detaljer såsom takkuporna, tandsnittsmönster under takfoten och
draperade dekorationerna över fönster. Fasaden är täckt med grov spritputs med slätputsade markerade hörn. Men mest karaktäristiskt kanske den
speciella takformen är som även gett byggnaden sitt namn. Det valmade svänga mansardtaket visar nämligen på tidens asiatiskt-inspirerade
klassicism.

Hitta hit Länk till annan webbplats. Mer om 20talet

Visste du att?

Byggnaden ser ut att vara i sten med materialet under putsen är timmer. Detta kallas revetering och användes för att ge byggnader intrycket att de var exklusivare än de i själva fallet var och byggnaden är en representant för just den arkitektoniska omsorg om det offentliga byggandet som utmärkte samhällets uppbyggnadsskede.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström