Bodinska samlingen

Trägubbar ur Bodisnka samlingen Foto: Clara Nyström

Gustav III:s rakskåp, Hjalmar Brantings riksdagstol, pistoler och dolkar och många andra spännande föremål från hela världen. Den Bodinska samlingen innehåller allt och lite till.

Familjen Bodin, far Johannes och sonen Bror, hade ett gemensamt intresse för att samla antika föremål. Johannes Bodin arbetade som rallare utefter Ofotenbanebygget. När banbygget var slut bosatt han sig som så många andra rallare i det nya samhället Kiruna.

1905 föddes sonen Bror Bodin som också tidigt ärvde faderns intresse för antikviteter. När andra världskriget bröt ut placerades Bror som beredskapssoldat vid Riksgränsen. Efter kriget gick Bror till sjöss och kom hem efter många på de sju haven. Han gick iland i Göteborg, där han senare kom att bli en uppburen och omtyckt ombudsman för metallarbetarförbundet. Efter att fadern Johannes bortgång ärvde sonen Bror samlingen som nu införlivades med hans egen samling. Bror tillförde än med exotiska inslag; ormar, orientaliska knivar och bruksföremål från sin resor över hela världen.

Bror avled 1987 och hans sista vilja, tillsammans med hustrun Helga, var att samlingen skulle doneras till Kiruna kommun, vilket så skedde 1987.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström