Idivuomas stenvalvsbroar

Foto: Sofia Lagerlöf Määtä

Stenvalvsbroar från tiden mellan 1909-1912

I trakten kring Idivuoma finns fyra stenvalvsbroar som uppfördes i samband med byggandet av vägen mellan Karesuando och Vittangi. Broarna är uppförda i huggen natursten och tre av dem har en mycket imponerande valvkonstruktion.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström