Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Läppikoski

I Läppikoski finns tydliga lämningar från 1600- och 1700-talet.

Här fanns en hytta för att förädla den kopparmalm som bröts vid den närbelägna gruvan i Pahtavaara. Inom området finns rester av rostugnarna, smedjor, kol ochmalmupplag, en hamnanläggning samt bostadshus. I området finns också dödisgropar, ett fenomen som uppstått där en stor bit av en glaciär blivit liggande och omgivits av sediment som kommer med vattnet från glaciären, som drar sig tillbaka. När sedimentet först stelnar kring "isbiten" och den senare smälter bort, efterlämnar den en håla som utgör dödisgropen.

Fornlämningarna är tydliga och välbevarade. Området är skyltat och vid hyttområdet finns en rastplats.

Hitta hitlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström