Läppikoski

I Läppikoski finns tydliga lämningar från 1600- och 1700-talet.

Här fanns en hytta för att förädla den kopparmalm som bröts vid den närbelägna gruvan i Pahtavaara. Inom området finns rester av rostugnarna, smedjor, kol ochmalmupplag, en hamnanläggning samt bostadshus. I området finns också dödisgropar, ett fenomen som uppstått där en stor bit av en glaciär blivit liggande och omgivits av sediment som kommer med vattnet från glaciären, som drar sig tillbaka. När sedimentet först stelnar kring "isbiten" och den senare smälter bort, efterlämnar den en håla som utgör dödisgropen.

Fornlämningarna är tydliga och välbevarade. Området är skyltat och vid hyttområdet finns en rastplats.

Hitta hit Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström