Rallarvägen

Rallarkyrkogården. Foto: Clara Nyström

Vandra i rallarnas spår och se lämningar från deras strapastfyllda liv.

Längst järnvägen mellan Abisko och Rombaksbotn i Norge går Rallarvägen, en materialväg som användes under byggandet av malmbanan under 1900-talets början.

Fjällmotiv med Riksgränsbanan och materialvägen fotograferat 1908. Foto: Borg Mesch

Vägen kan man fortfarande gå och passerar förbi många intressanta platser. I Tornehamn finns husgrunder efter det rallarsamhälle som växte fram, här finns även den vackra rallarkyrkogården.

Rallare och kocka utanför en barack lämns Malmbanan. Foto: Borg Mesch
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström