Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Rallarvägen

Rallarkyrkogården. Foto: Clara Nyström

Vandra i rallarnas spår och se lämningar från deras strapastfyllda liv.

Längst järnvägen mellan Abisko och Rombaksbotn i Norge går Rallarvägen, en materialväg som användes under byggandet av malmbanan under 1900-talets början. Vägen kan man fortfarande gå och passerar förbi många intressanta platser. I Tornehamn finns husgrunder efter det rallarsamhälle som växte fram, här finns även den vackra rallarkyrkogården.

Rallare och kocka utanför en barack lämns Malmbanan. Foto: Borg Mesch
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström