Sjangeli

Foto: Nina Eliasson

Spår av tre seklers gruvlämningar

Sjangeli kopparmalmsfält blev känt 1696 och några år in på 1700-talet bröts malm här. Nya försök gjordes i mitten av 1700- och 1800-talet och planer fanns på brytning även tidigt 1900-tal men det var svårt att få ut malmen därifrån.

I dag finns rester av träbarackerna från 1800-talet och stenhusen kvar från gruvepoken. I övrigt finns husgrunder, skärpningar och gruvhål. Även under andra världskriget användes barackerna, då för den svenska vakten. För att komma till området krävs en rejäl fjällvandring.

Hitta hit Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström