Vivungi

Kokgrop. Foto: Alf Oskarsson

En av norra Europas största koncentration av fångstgropar

I Vivungi finns en av norra Europas största koncentration av fångstgropar, cirka 400, inom ett väl avgränsat område. En fångstgrop är en grop grävd för att fånga framförallt vildren och älg i. Groparna ligger mellan 40-50 meter från varandra och det går tydligt att se hur groparna stänger av passager i terrängen. Här finns även kokgropar och spår av stenåldersboplatser.

Del av området är ligger nära väg och är lättillgängligt för besök.


Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström