Fasader

Blandning av material

Tegel och puts var fortsatt populärt medan slät
betong, betong med frilagd ballast och olika skivmaterial var moderna nymodigheter. Möten mellan tegel, rå betong och plåt var vanligt. Kopparplåt och skiffer smyckade de påkostade byggena. Färgskalan var ganska begränsad, vanligast var att träpanelen målades svart eller mörkbrun och i slutet av decenniet introducerades kraftiga färger som
mustigt rött, grönt, orange, gult och blått. Mexitegel, en vit kalksandsten i tegelformat, introducerades och blev snabbt ett populärt fasadmaterial som ofta användes i kombination med mörka träpartier.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström