"rootPage" is not defined.

Tidstypiskt

När är din byggnad uppförd?

Varje tid har sin rådande arkitektur och byggnader berättar på så sätt om sin tid när den uppfördes. Vissa är så typiska att man direkt kan säga under vilket årtionde den uppfördes. Här finns det vissa specialla stildrag att hålla utkik efter. En välbevarad byggnad som har kvar sina typiska detaljer vittnar på så sätt om vilka ideal som rådde när den uppfördes.

Det är enklare att peka ut något gammalt som "värdefullt" men varje tid har sina detaljer man måste vara varsam om. Vi kan vara säkra på att det som vi kanske nu inte ser som vackert eller värdefullt, för att det är för nära oss i tid, blir det i framtiden. Men då måste stildragen vara kvar. Lär dig mer om arkitektur här nedan.

1920tal

Tempelgavlar, pilastrar och lunettfönster

1930tal

Funkis, rent & stramt

1940tal

Enkelt, smått & vänligt

1950tal

Design, pastell & puts

1960tal

Betong, tegel & fönsterband

1970tal

Plåt, brunt & vädringslucka

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström

Kiruna bildsamling