Gymnasieskolan

Illustration nya gymnasieskolan i Kiruna, så kallade Kunskapsstaden. Illustration: Cedervall arkitekter

Kulturvärden både från gymnasieskolan och gamla stadshuset

En del av nuvarande Hjalmar Lundbohmsgymnasiet är en del av gamla Kiruna praktiska ungdomskola (KPU) som var vida känd. Eleverna gjorde själva de smidesräcken i trappan som har olika symboler; som bil, el, pensel och som visar vilken utbildning som fanns. Dessa kommer att tas om hand på ett eller annat vis.

Arkitekt Bertil Hööks skiss över tillbyggnaden av KPU under 1960talet. Till denna ritades konstverket Experiment och även räckena i trapphusen. Skiss: kommunens byggarkiv

Vid skolan finns även två konstverk, det praktfulla Experiment och Rymdsymbol. Konstverket Experiment är 14,2 m högt och är planerad att flyttas till nya gymnasiseskolans entré. Rymdsymbol, med sockel gjuten av lärare, placeras utanför entrén.

Del av Experiment. Foto: Clara Nyström
Konstnär Allan Wallberg med sin skiss över Experiment. Foto från kommunens arkivhandlingar

När gamla stadshuset Igloo uppfördes gjorde eleverna vid KPU flera föremål dit, som de vävda ranorna och lampor. Ranorna är nu planerade att komma tillbaka till eleverna och kommer att gå att se i nya gymansieksolan som kallas för Kunskapsstaden.

Ranorna är märkta med nummer och KPU. Foto: Clara Nyström

Från gamla stadshuset kommer även tegel att återbrukas samt ett helt rum, den så kallade Päronsalen. Päronsalen var klädd med väggsektioner av päronträ och även lamporna tillverkade av Orrefors samt möblerna kommer att sättas upp i samma konferensrum. Även de flätade björkpanelerna från gamla kommunstyrelsesalen kommer att få nytt liv i en liten aula.

Panelen i Päronsalen. Foto: Clara Nyström

I Kunskapsstaden möts man av en stor välkommnade hall som att kommer präglas av tavlan Kiirunavaara av Axel Sjöberg från 1905. Denna gjordes till världsutställningen i Liege i Belgien 1906 för att visa upp Sveriges skatter i norr. Tavlan hängde från början i gamla Bolagsskolan, men flyttades sedan till gamla stadshuset Igloo där den hängde i decennier. Även denna är alltså tänkt att komma tillbaka till en skola och kommer att vara väl synlig i Kunskapstaden.

Axel Sjöbergs Kiirunavaara. Foto Clara Nyström
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström

Kiruna bildsamling