Januari

Åtta kvinnor som fotograferas tillsammans i Borg Mesch fotoateljé. Året var 1912

Året var 1912. Kvinnorna, kanske vänninor, har samlats för att göra ett besök och låta sig fotograferas hos Borg Mesch i hans ateljé i Kiruna. Namnen på kvinnorna är för oss okända.

Förändringens politiska vindar viner friskt genom landet. Regeringen lägger i april månad fram ett förslag om kvinnlig rösträtt. Förslaget röstades dock ned av Första kammaren, som vid denna tidpunkt var ett överhus till Sveriges tvåkammarriksdag . Men än var inte sista ordet sagt i frågan.

I januari månad lyfter vi fram kvinnorna i Kiruna.

Efter en nästintill 40 årig lång historia av kamp och lobbyverksamhet från kvinnorättsrörelser och andra solidariska anhängare beslutade, den 26 jan 1921, Sveriges Riksdag att ge kvinnor rätt att rösta till Riksdagen. Reformationen utgör den viktigaste poltiska reformen under 1900talet.

Bilden berättar inte hur just dessa kvinnor var engagerad i den aktuella frågan men de fick sannolikt höra talas om den stora politska förändring som höll på att ske inom landet- och de fick äntligen, stolta och målmedvetna, gå till vallokalen 1921.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Malin Rolund

Kiruna bildsamling