Kirunas kommunala historia

Adminstrativ historik

1863 Jukkasjärvi kommun bildas

1877 Karesuando kommun bildas

1900 Den 27 april detta år får samhället namnet Kiruna

1906 Kommunalstämman som alltid brukat genomföras i Vittangi hålls för första gången i Kiruna.

1909 Kiruna blir ett municipalsamhälle och från detta år hålls samtliga kommunalstämmor i Kiruna.

1913 Kiruna tar över som Jukkasjärvis församlings huvudsäte från Vittangi.

1948 Kiruna ombildas och blir Kiruna stad. Jukkasjärvi kommun upphör att vara egen kommun.

1971 Staten genomför kommunsammanslagningar. Karesuando kommun slås samman med Kiruna. Samtidigt avskaffats stadsbegreppet och sedan dess är benämningen Kiruna kommun.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström