Kirunas stadshus genom tiderna

Kirunas första kommunalkontor år 1926. Foto: Borg Mesch

Kiruna kommunalkontor

Bakgrunden till Kirunas stadshus är en lång historia. Byggnadsnämnden inrättades i juli 1900 som Kirunas första lokala myndighet. Verksamheten bedrevs i provisoriska lokaler under 1900-talets första hälft även om de första ritingarna på en förvaltningsbyggnad ritades av Gustaf Wickman redan 1913 samt 1914.

Gustaf Wickmans ritning till förvaltningsbyggnad daterad 1913.

Från 1902 hölls mötena hemma hos ingenjör Carl Immanuel Asplund, ledande kommunalpolitiker och senare Kirunas första kommunalnämndsordförande. Han ägde Kirunas största bonings- och affärshus som låg tvärs över gatan från där gamla stadshuset Igloo sedan kom att stå.

Ingenjör Carl Immanuel Asplunds fastighet vid Hjalmar Lundbohmsvägen där politikerna fick hålla sina möten till en början Foto: Borg Mesch

Efter rätt många år fick dock politikerna tillgång till en av LKABs arbetarbostäder, B45, som låg där gamla stadshuset Igloo kom att byggas. Vid den här tiden fanns flera byggnader där som användes för post och telegraf blandat med bostadshus.

Telegraf och postkontor troligen år 1906. B45 som kom att användas som kommunalkontor längst till höger i bild. Foto: Borg Mesch

Byggnaden kan anses som Kirunas första kommunalkontor och det är från denna byggnad skrivbordet i utställningen kommer, en möbelpjäs från 1930-talet. Kontoret byggdes succesivt ut genom åren.

Kirunas första kommunalkontor.. Ett utbyggt hus av Svedbergsk typ där ursprungshuset är den vänstra delen. Foto: 1926 av Borg Mesch

Bertil Höök, konsultativ stadsarkitekt mellan 1936-1964, stod bakom två förslag till förvaltningsbyggnad under 1940-och 50talet men inga av dessa förslag förverkligades. Men 1963 stod gamla stadshuset Igloo klar efter en tävling där Arthur von Schmalensee fick uppföra sin byggnad. Byggnaden var framförallt känd som "Kirunabornas vardagsrum" och blev skyddad som byggnadsminne 2000 på grund av sitt kulturhistoriska värde.

Kiruna gamla stadshus Igloo 2017. Foto: Darypush Tahmasebi

Den 10 augusti 2018 stängdes Igloo för gott och revs till förmån för gruvbrytningen. Byggnaden var ett allkonstverk och flera speciella material och arkitektoniska delar sparades inför rivningen och planering sker för återbruk.

Kristallen. Illustration: Henning Larsen architects

Augusti 2018 började nuvarande stadshuset Kristallen användas. Liksom Igloo kom byggnaden till efter en tävling där Henning Larsen arcitects vann. En del saker skulle tas med och ritas in från gamla stadshuset Igloo: det välkomnande vardagsrummet, dörrhandtagen av slöjdaren Esaias Poggats, Bror Marklunds klocktorn samt konstverken Soltrumman från Rautas och Kiirunavaara. I stadshuset finns även länskonstmuseet Konstmueet i norr.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström