Rösträtten åkte tåg

Tåg längs linjen mot Riksgränsen, sista vagnen en så kallad finka. Foto: Borg Mesch

Man kan säga att de nya feministiska idéerna om rösträtt ”åkte tåg” tillsammans med sina resande talare. Det märktes också på att nytillkomna lokalföreningarna inom LKPR låg som pärlband efter stambanorna.

Agitationsresor även för kvinnor hade blivit möjliga tack vare stambanornas, kanalernas och landsvägarnas utbyggnad och den nya tekniken med telegraf, snabbare postgång och telefon underlättade resor och planering. I Kiruna fanns det mycket för en agigator att göra. Det fanns gott om jobb och befolkningen ökande lavinartat. Flera av de kända resetalarna inom LKPR åkte hit, såsom Ann-Margret Holmberg, Kata Dalström och Gulli Petrini.

Gulli Petrini, en av rörelsens mest karismatiska talare, åkte landet runt för att sprida kampen för kvinnlig rösträtt. Bilden är en stillbild ur journalfilmen Veckorevy från 1921-09-19 / SVT arkiv

Varje ny resa krävde långa förberedelser och noggranna angivelser om tågtider, vem som skulle möta och hjälpa till, möteslokalen, övernattningar etc. Här är det Signe Bergman, ordförarande för LKPR Stockholm, som år 1907 planlägger en resa som Gulli Petrini ska göra i Norrbotten och som inkluderar alla slags färdmedel och transporter:

Bäst vore att börja i Skellefteå, tåg till Bastuträsk, häst till Skellefteå (5 mil), där föredrag kunde hållas på aftonen andra dagen, Ursviken tredje dagen, häst Ursviken-Piteå (8mil) 5:e dagen i Piteå, 6:e dagen med båt till Luleå, där man är kl 12 fm, 7de dagen båt till Neder-Kalix, 8de dagen båt till Haparanda, 9de dagen båt till Luleå, 10de dagen tåg till Kiruna, 12 Gellivare, 13de till Boden, 14de Jörn, därifrån med häst till Arvidsjaur(7mil) sen åter till Jörn och Umeå och sedan söderut igen. /—/ du skall hålla rena rösträttsföredrag.

1907 bildades flera föreningar i länet: Arvidsjaur, Boden, Haparanda, Luleå, Nederkalix och Piteå, troligen direkt kopplat till resan ovan.

Kata Dalström i resemundering. Foto: Fotograf okänd, men då bakgrunden stämmer överens med bakgrund från Borg Mesch ateljé är den troligen tagen i Kiruna av honom.

Hur tågresan mellan Gällivare och Kiruna kunde gå till berättar Kata Dalström efter sin resa i oktober 1900. På Malmbanan går ännu inga passargerartåg utan folk stuvades in huller om buller i "finkor". Det berättas om en en svinkall resa på 8 timmar bland äggkartonger, potatissäckar, koffertar och rallare. Efter ett par timmar var det stopp och Kata gick ut för att dricka kaffe. När tåget skulle gå var det inte lätt att komma upp igen så hon fick hjälp av en rallare.

Tåget visslade och Lundberg skrek:

Hugg i igen pojkar! och slutligen var jag åter i finkan. Då de väl fått mig ombord, sade en av rallarna vanvördit: "den var tung"- alldeles som jag varit en sten!

I Norrbottens-Kuriren finns ett referat av Ann-Margret Holmgrens föreläsning i Kiruna under hennes agitationsresa i Norrland 1903.

Talarinnan slutade med att uppmana de närvarande af sina systrar att äfven i Kiruna bilda en förening för kvinnans politiska rösträtt. Denna uppmaning förklingade dock ohörd, ty de framlagda listerna kunde ej uppvisa ett enda namn.

Det verkar ha varit lite trögstartat i Kiruna men det tog sig under de kommande åren.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström