Rösträttskampen och världskriget

Fredsdemonstration omkring 1915. Foto: Borg Mesch

När första världskriget blossar upp 1914 ställs rösträttsrörelsen på paus och fokus läggs på fredsrörelsen. Utan kriget hade sannolikt den fulla rösträtten kommit tidigare.

Under första världskriget växte sig fredstanken stark bland kvinnor i många länder. Efter en uppmärksammad konferens i Haag 1915 föddes fröet till Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet. 1919 bildades förbundet officiellt. En av de tolv svenskorna på plats i Zürich var ordförande för FKPR Luleå, Märta Bucht, som blev en av fredsrörelsens frontfigur. Ett offentligt fredsmöte hölls i Luleå 1918, följt av ett flertal stora insamlingar till personer i nöd i Tyskland, Sibirien och Armenien.

Märta Bucht 1907. Foto: Henny Tegström, Luleå kommuns bildarkiv

För även i neutrala Sverige var kriget påtagligt nära. Åren 1917–1918 hotade livsmedelsbristen att bli katastrofal och staten införde ransoneringskort.

Ransoneringskupong från tiden för första världskriget. Foto: Clara Nyström

I Kiruna fick de mobilserades familjer ett bidrag och kvinnor från olika organisationer i staden sammarbetade i en kommitté som bildats för att hjälpa de drabbade. Luossajärvi fungerade vintertid som landningsbana för militära flygplan som en del i beredskapen.

Militära flygare vid sitt flygplan på Luossajärvis is i november 1916. Foto: Borg Mesch

Fredsrörelsen och rösträttsrörelsen har en stark koppling. Båda byggde på starka nätverk nationellt och internationellt och inte sällan var det samma personer som var involverade. Kvinnorna behövde vara med och bestämma för att förhindra att ett världskrig inträffade igen.

Efter kriget

När de slutliga riksdagsbesluten om rösträtten togs 1920 var de i praktiken enhälliga. Högern hade givit upp sitt motstånd. Och mycket av luften hade anmärkningsvärt nog också gått ur de kvinnliga rösträttskämparna. Förhoppningarna hade varit stora de första tio åren på seklet. Sedan blev krigsåren en besvikelse. Några av de mest kända kvinnliga rösträttskämparna hade dragit sig tillbaka och Sverige blev det sista landet i Norden som fick rösträtt för kvinnor.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström