Januari

Porträtt av Mary Frantz. Konstnär Sanne Simh, år 2000

Mary Frantz var fd adjunkt/lärare på Realskolan och Hjalmar Lundbohmsskolan, ideell ledare vid KFUKs Scoutverksamhet samt en av initiativtagarna till Triangelfonden.

Mary avled 1999 och testamenterade sedan sin förmögenhet till stiftelsen Triangelfonden, vars huvudsakliga syfte var att dela ut stipendier till förmån för att:

stödja sådan undervisning och utbildning bland enskilda och föreningar som gagnar barn och ungdom huvudsakligen i Kiruna kommun

Triangelfonden har under sina 30 år delat ut åtskilliga stipendier för att uppmuntra och uppmärksamma eldsjälar och föreningar i Kiruna kommun, Fonden avslutade sin verksamhet under 2020 och donerade därefter porträttet till Kiruna Kommun, med en önskan om att konstverket i första hand placeras i en skola alternativt någon annan lämplig likvärdig miljö.

Kultur- och utbildningsförvaltningen vill återigen tacka styrelsen för den mycket generösa gåvan och anser att konstverket är ett mycket värdefullt bidrag till kommunens konstsamling som håller Mary Frantz tillika Triangelfondens minnen och gärningar levande. Ambitionen är att ställa ut konstverket i Kunskapsstaden lokaler, som öppnar upp under augusti 2022.

Konstnär Sanne Simh

Sanne Sihm är ursprungligen född i USA år 1954 och flyttade vid 10 års med sin familj till Kiruna.

Sanne utvecklade tidigt ett intresse för att måla och utforskade även andra material och tekniker som tex trä och älgskinn. Grunden till hennes konstnärskap har hon hämtat från sin tid i Kiruna med inspiration av snö, is, vatten och gruvan och än idag så är det ett levande inre landskap som berikar hennes fortsatta skapande .

Sanne målade porträtt under en sammahängande period av 10 år. Kiruna kommuns konstsamling förvaltar även en målning av tidigare kultursekreteraren Elin Andersson, som även har en gata uppkallad efter sig i Kirunas nya centrum.

Att måla ett porträtt är ett möte med en människa, och en intressant gestaltning och utforskande av personens historia.

Idag är Sanne Simh engagerad inom ett nätverk av konstnärer ”RackarArt”, med ateljer på Rackarbacken i Uppsala. Gruppen arbetar både nationellt och internationellt med utställningar. Till hösten planerar gruppen en utställning i Marocko. Inom hennes konstnärsskap skapar hon gärna storskaliga målningar med ansikten som berättar om ett skeende.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Malin Rolund