Månadens konstverk

Tavla av Maria Jokitalo, Kirunastipendiat.

Kiruna konstsamling är en fantastisk omfattande samling som vi gärna vill tillgängligöra för allmänn beskådan, ute i våra kommunla verksamheter och även på vårt digitala webbgalleri.

Varje månad presenterar vi ett konstverk ur kommunens konstsamling. Till konstverket får ni också en kort presentation om konstnären och, om vi funnit sådan information, en beskrivning om verkets tillkomst och historia.

Ta del av vårt digitala kontsgalleri!

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Malin Rolund