"rootPage" is not defined.

Kulturmiljöer

Vy över Lokstallet

Spännade platser och miljöer

Fornlämningar, spår från tre sekels gruvbrytningar, Sveriges stora projekt staden Kiruna, Treriksröset, speciella begravningsplatser och lite till. Här finns några av Kirunas olika kulturmiljöer samlade.

Världsarv

Lär dig mer om intressanta platser och miljöer

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson