Byggnadsepoker

Föreningsgatan med Centralskolan i bakgrunden och ¨Pekinghuset¨ i förgrunden år 1930. Foto: Borg Mesch

Från Meschplan går det att följa Kirunas större byggnadsepoker. Bilden ovan är tagen under 1930-talet och längst upp tronar den numera rivna Centralskolan.

Frälsningsarméns byggnad. Foto: Clara Nyström

1900-talets enkla tidiga träbebyggelse syns i Frälsningsarméns vita byggnad längre ner i gränden bredvid Centrumhuset. Det är den äldsta bevarade byggnaden i de centrala delarna av staden och uppfördes 1901. Frälsningsarmén vittnar om alla de olika föreningshus som tidigare fanns. 

Salen i Frälsningsarmén. Foto: Clara Nyström

Landströmska huset, den bruna timringen, uppfördes som bokhandel och bostadshus 1911. Byggnaden är en av mycket få knuttimrade byggnader i Kiruna som inte blivit inklädd i panel. Stilen är nationalromantisk vilket var rådande vid denna tid.

Lägg märke till de fina detaljerna och tidstypiska färgerna på Landströmshuset. Foto: Clara Nyström

Den kanske mest utmärkande byggnaden här är den ljusgrå byggnaden Pekinghuset som uppfördes 1922. Byggnaden är uppförd i 1920-talets kinesisk-inspirerade klassicism med hög arkitektonisk kvalitet, där den svängda takformen resulterat i namnet Peking.

Ritningen över Pekinghuset, arkitekt D. Nordström 10 november 1922. Ritning: Kiruna kommunarkiv

Fasaden ser ut att vara i det mer exklusiva materialet sten, men byggnaden har faktiskt en stomme av timmer. Pekinghuset uppfördes som skolexpedition åt den pampiga Centralskolan och mellan dessa låg en park.

Neonskyltar var nytillskott i stadsbilden, och tecken på framidsandan. Centrumskylten är från året efter Kiruna blev stad, 1949. Foto: Clara Nyström

Kiruna fick stadsrättigheter 1948 och en våg av optimism vällde över staden med rivningar och nybyggnation som följd. En så kallad centrumsanering som inföll i de flesta städer vid denna tid.

Ritningen för Tempohuset daterad 1957. Arkitekt Bertil Höök.

En ny modern byggnadstyp var höghuset och 1957 uppfördes Kirunas första höghus här kring Meschplan. Kupolengallerian till vänster om Landströms vittnar också om denna byggnadsepok. Parken bakom Pekinghuset bebyggdes med en galleria under 1990-talet.

Nästa epok

Nästa epok kommer bli stadsomvandlingen när centrum kommer börja rivas under 2023. Frälsningsarmén, Landströmska huset samt Pekinghuset kommer att flyttas kring 2024.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström