Centralskolan

Centralskolan 1914. Foto: torten Dahllöf

Centralskolan var en ovanligt mäktig byggnad för Kirunas förhållanden och den syntes väl i stadsbilden. Byggnaden stod färdig 1909 efter ritningar av Gustav Wickman. 1923 byggdes den om av John Åkerlund och fick då i stort sett fördubblad kapacitet.

Lekande barn på Föreningsgatan bredvid Centralskolan år 1930. Foto: Borg Mesch

Byggnaden revs 1972 under centrumsaneringen för att ge plats åt en ny modern låg- och mellanstadieskola som dock relativt snabbt förlorade sin funktion. Centralskolan bär på många minnen och rivningen följdes av kraftiga protester som satte stopp för fortsatt centrumsanering i Kiruna.

En klass flickor med lärare från hushållsskolan omkring 1915. Foto: Borg Mesch

Skolfrågan var viktig i Kiruna och flera skolor uppfördes tidigt. Ett exempel är Sveriges första yrkesutbildning, KPU (Kiruna praktiska ungdomsskola) som startades på initiativ av Hjalmar Lundbohm 1909.

Träslöjdselever med läraren i mitten. Foto: Borg Mesch

Där utbildades flickor och pojkar till erkänt skickliga hantverkare i fyraåriga utbildningar. Något sådant hade landet aldrig tidigare skådat och resultatet blev så bra att kirunamodellen blev grunden för hela det svenska yrkesskolesystemet.

Bertil Hööks skiss på ny KPU-byggnad under 1960-talet.

Det nuvarande gymnasiet, Hjalmar Lundbohmsskolan, har sitt ursprung i KPU. Skolan finns utmärkt på kartan och påverkas av gruvbrytningen. En ny gymnasieskola håller därför på att uppföras i nya stadskärnan i ett område som kallas Kunskapsstaden.

En del av Kunskapsstaden. Illustration: Cedervall arkitekter
En del av Kunskapsstaden. Illustration: Cedervall arkitekter

Kunskapsstaden kommer också bestå av verksamheter såsom kulturskola och lärcentra för vuxna och kommer ha närhet till både idrottshall och badhus. Kunskapsstaden är planerad att stå klar 2024.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg