Flytt av kulturbyggnader

Första byggnaden, arbetarbostaden B5 flyttas, och mycket folk promenerade med. Foto: Moa Strålberg

Den 24 maj 2017 flyttades den första kulturbyggnaden i Kiruna. Den så kallade arbetarbostaden B5, som syns ovan, flyttades till LKAB:s nya område vid Luossavaara. Därefter flyttades fler kulturbyggnader, bland annat Ingenjörsvillan och Hjalmar Lundbohmsgården till samma område.

Länsmansbostaden redo för flytt. I bakgrunden syns gamla stadshuset med klocktornet nedmonterat. Foto: Ulrika Isaksson

Länsmansbostaden från 1905 ovan var den första kulturbyggnaden att flyttas till den nya stadskärnan.

Gula raden 2011. Foto: Kjell Törmä

På denna plats stod tidigare den så kallade ”Gula raden” som uppfördes redan 1900. Kiruna var i stort behov av bostäder och för att snabbt bygga upp staden fraktades ibland byggnader långväga ifrån. Av ursprungligen sex byggnader av denna typ så sägs det att minst två förtimrades i Luleå och sedan nedmonterades och fraktades hit.

Byggnaderna under uppförandet 1900. Foto: Borg Mesch

Idag finns tre av dessa byggnader kvar och 2019 flyttades de till nya stadskärnan. På illustrationsbilden nedan syns Gula raden till vänster och Länsmanbostaden till höger.

Gula radens nya placering. Illustration: White arkitekter

Ytterligare fyra kulturbyggnader flyttades 2019. Dessa var också uppförda 1900 och var alltså några av de första byggnaderna i nuvarande Kiruna. På så sätt blev de också några av de första byggnaderna även i den nya stadskärnan.

Flytt av en så kallad 16-mannabostad 2019.

42 byggnader flyttas

Totalt kommer 42 byggnader att flyttas på grund av stadsomvandlingen och än så länge har 14 byggnader fått nya adresser. Byggnaderna flyttas i olika etapper och nästa flyttetapp är 2022. Byggnaderna är valda efter deras kulturhistoriska värde och stor omsorg läggs på deras nya placeringar som är valda för att efterlikna den ursprungliga platsen.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg