Gamla brandstationen

Gamla brandstationen. Foto: Borg Mesch

I området mellan stadsplanen och LKAB:s bostadsområden uppfördes de offentliga byggnaderna som sjukstuga, brandstation, kyrkoherdebostad, badhus, postkontor och kyrka. Dessa ritades av LKABs bolagsarkitekt Gustav Wickman (1958-1916). Den röda byggnaden med sitt höga torn är Gamla brandstationen som byggdes 1909.

Brandövning vid gamla brandstationen. Foto: Borg Mesch

Det eleganta brandtornet hade två funktioner. Dels kunde använda slangar hängas på tork men från tornets höga höjd syntes även stora delar av samhället vilket gav utmärkt kontroll. Gamla brandstationen är en av få kvarvarande trästationer i Sverige.

Den tredje brandstationen i Kiruna som togs i bruk 2020. Foto: Ulrika Isaksson

Gamla brandstationen fungerade som brandstation ända till 1994 då en ny stod färdig närmare gruvan. På grund av stadsomvandlingen kommer denna snart rivas och 2020 stod en ny station klar.

På sjukstugan i Kiruna med bland annat Borg Mesch. Foto: Borg Mesch

Den vita byggnaden till vänster är Gamla sjukstugan som uppfördes 1900, men dagens utseende och storlek tillkom under 1920-talet. Den gula hörnbyggnaden till höger är Gamla kyrkoherdebostaden från 1913. Byggnaderna kommer att flyttas till nya stadskärnan kring 2024.

Bläckhornsområdet med de tre färgställningarna. Området påverkas inte av stadsomvandlingen. Foto: Kjell Törmä

Gustav Wickman jobbade mycket med färg och tre olika färgställningar är ett signum för hans byggnader i Kiruna. Dels röd fasad med grönt tak som på gamla brandstationen, men även omvänt samt gult hus med svart tak. Hans mest kända byggnadstyp är arbetarbostäderna Bläckhornen som syns ovan.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg