Gruvstadsparken

Ingen ska bo med gruvan som närmsta granne. Istället anläggs en park, Gruvstadsparken, i avvecklingsområdet som kommer att förflyttas så länge gruvbrytningen pågår. Det innebär att områden där hus flyttas eller rivs fortfarande kan besökas under en viss tid. Områden kommer på så sätt omvandlas från nuvarande användning till parkområde och slutligen till industriområde.

Gestaltning av området Ullspiran. Idag ligger området bakom stängslet. Foto: Lisbeth Pekkari

Gruvstadsparken gestaltas olika berodde på vad som funnits där innan och hur länge parkdelen kan finnas. Ni har just besökt den nyaste delen av parken, gamla stadshustomten.

En av de två Ingenjörsvillorna som ursprungligen låg i området. Foto: Borg Mesch

Denna första del av parken ni står vid nu var tidigare ett administrativt centrum för gruvbolaget där byggnaderna låg fritt i en parkmiljö. Idag finns det konstverk, utegym och på sommaren betar får här och lite längre söderut finns ett större aktivitetsområde.

Skating i gruvstadsparken 2020. Foto: Ulrika Isaksson

När området inte längre är säkert att vistas på stängslas det in. Genom parken går idag ett industristängsel som sattes upp 2020. 2025 flyttas stängslet nästa gång, och då upp till Hjalmar Lundbohmsvägen där du står just nu.

Invigning av parken av dåvarande kommunalråd Kristina Zakrisson och LKAB:s dåvarande VD Lars-Eric Aaro i september 2011. Foto: Marianne Nordmark

Projektet gruvstadspark

Gruvstadsparken är att samarbete mellan Kiruna kommun och LKAB som funnits sedan 2011. Bilden ovan är från invigningen vid konstverket som ni kommer gå förbi i parken. Hur kommande parkdelar ska gestaltas planeras just nu.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg