Hjalmar Lundbohmsgården

Bilden är tagen från ungefär samma plats som du står på nu, vid uppvaktandet vid Hjalmars 60årsdag i aprl 1915. Foto: Borg Mesch

På andra sidan det röda staketet låg tidigare Hjalmar Lundbohmsgården, Kirunas andra byggnad och LKAB:s förste disponents bostadshus.

Disponent Hjalmar Lundbohm framför sin bostad. Foto: Borg Mesch

Hjalmar Lundbohm (1855-1926) utsågs till disponent 1900 och brukar nämnas som Kirunas grundare. Han var en tongivande verksamhetsledare under denna tid och hans stora kontaktnät, med bland annat arkitekter och konstnärer, har präglat staden samt hans bostadshus.

Prins Eugen med sällskap besöker Hjalmar Lundbohm. Disponentbostaden i bakgrunden. Foto: Borg Mesch

Hjalmar Lundbohm var utbildad geolog och det var som statsgeolog han gjorde sitt första besök till Kirunatrakten 1890. Det var under en av de många undersökningsexpeditioner som skedde i norra Sverige.

Gården med punchverandan. Äldsta delen till vänster. Foto Ulrika Hannu 2007
Gården med punchverandan. Äldsta delen till väntser. Foto Ulrika Hannu 2007

Hjalmar Lundbohmsgården, dåvarande ”disponentbostaden”, uppfördes i fyra etapper mellan åren 1895 och 1909. Lundbohms vänner, konstnären Christian Eriksson och arkitekten Elis Benckert har utfört ritningarna.

De fyra byggnadsepokerna, 1895, 1900, 1905 och 1909. Skiss: Clara Nyström 2013

Några år senare flyttades en timring dit, den så kallade B1an (byggnad 1), och kompletterade gårdsmiljön. Byggnaden låg tidigare närmare sjön Luossajärvi och uppfördes 1890. Den användes bland annat vid de tidiga expeditionerna till området och räknas som Kirunas första byggnad.

Kiruna första byggnad, B1, på sin plats vid gården. Foto: Borg Mesch

Hjalmar Lundbohmsgården, samt B1an, är några av de byggnader med kulturhistoriskt värde som flyttats i och med gruvbrytningen. Sedan 2017 finns den vid foten av Luossavaara.

Skiss över Hjalmar Lundbohmsgårdens nya placering tillsammans med Ingenjörsvillan och det nya Bolagshotellet. Illustration: White arkitekter

Gården skyddas som byggnadsminne är uppförd med ett rikt arkitektur-och konstnärsideal. Gården restaureras just nu och kommer sedan att öppna för allmänheten.

Bolagshotellet 2012. Foto: Kjell Törmä

Området kring Hjalmar Lundbohmsgården var LKAB:s första administrativa centrum med bolagskontor, bolagshotell och ingenjörsvillor. Bolagshotellet stod närmare gruvan till höger och revs 2018. Ett nytt bolagshotell, som kommer att likna det gamla, uppförs bredvid Hjalmar Lundbohmsgårdens nya plats.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström