Kiruna handel

Illustration över Kirunas nya handelsgata. Illustration: White arkitekter

I den ursprungliga stadsplanen fanns det medvetet inget utpekat centrum i Kiruna. Istället fanns många mindre torgbildningar, såsom Meschplan som ni redan besökt. Detta innebär att det även idag inte finns något riktigt torg eller samlat handelsområde utan butikerna ligger utspridda. Idag finns det till exempel ingen gata med butiker på bägge sidor.

Kirunas nya torg, Stadshustorget. Till vänster syns stadshuset Kristallen som stod klar 2018 och till höger står det nya stadshotellet som Scandic tar i bruk under 2021. Illustration: White arkitekter

När nya Kiruna planerats har medborgardialoger anordnats vid flera tillfällen. Något som tydligt framkom var avsaknaden av just ett huvudtorg och en handelsgata. Detta har därför varit viktiga komponenter i den nya stadskärnan som får ett torg vid stadshuset Kristallen och en handelsgata som utgår därifrån.

Den nya stadskärnan växer fram. Bilden är tagen i början av december 2020. Foto: Ulrika Isaksson

På bilden ovan syns delar av det som kommer bli Kirunas nya stadskärna. Till vänster i bilden ligger Kvarter 1 som innehåller lägenheter och lokaler för kontor, restauranger och butiker. I mitten syns stadshuset Kristallen med torget framför där klockstapeln från det gamla stadshuset står placerat. Till höger skymtas Aurora kultur och kongress och det nya stadshotellet. Mellan dessa byggnader kommer handelsgatan att gå fram.

Den framtida stadskärnan ska vara tät och innehålla olika verksamheter som handel, arbetsplatser, kultur, hotell, restauranger och kaféer som lever sida vid sida. Illustration: White arkitekter

Handelsgatan blir en gågata med en tät och ombonad miljö. Ovanpå butikerna i bottenplanet byggs bostäder och kontor som bidrar till stadslivet. I handelsgatans slut, mot gränsen till Tuolluvaara och E10, kommer ett storhandelsområde att etableras.

Handeln flyttar 2022

Den nya stadskärnan ska stå klar hösten 2022. Samma år ska handel och annan service flyttas från dagens centrum till nya centrum. Detta ska ske gemensamt då ingen butiksägare vill vara först och ensam i det nya, samtidigt som ingen vill vara sist och ensam kvar i det gamla.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg