Kiruna kyrka

Kiruna kyrka under uppbyggnad. Foto: Borg Mesch

På stadsplanens högsta punkt, tronandes över samhället, placerades Kiruna kyrka. Det sägs att platsen även höjdes några meter, vilket nästan kan ses runt platsen. Klockstapeln uppfördes först och var färdig 1907 och på grund av storstrejken 1909 stod kyrkan färdig först 1912.

Klockstapeln under byggnad innan den blivit inklädd med spån. Foto: Borg Mesch

Kyrkan är uppförd i nationalromantisk anda med nygotiska drag och formen på kyrkan är tagen från den samiska kåtan. De stora timmerstockarna som behövdes fanns inte i närområdet utan fick hämtas från ryska Archangelsk, fraktas med båt över havet till Narviks hamn och slutligen med tåg till Kiruna.

Prins Eugen under målning av altartavlan. Foto: Borg Mesch

Kiruna kyrka är framröstad som Sveriges vackraste byggnad uppförd innan 1950. Den är ett allkonstverk med flera konstnärer som var involverade. Arkitekt Gustav Wickman stod för ritningarna och på fotografiet står prins Eugen i full färd med att slutföra altartavlan med sin målning över paradiset.

Christian Erikssons skulpturer. Foto: Kjell Törmä

Konstnären Christian Eriksson har gjort de 12 förgyllda skulpturerna som finns kring fasaden. Han står även bakom den snidade reliefen på västgaveln ovan entrén. Den mörka porten därunder är formgiven av Ossian Elgström och på storklockan i klocktornet finns en vers av författaren Albert Engström.

Sommarvy över röda Kiruna kyrka. Foto: Maria Lindgren

Det var mycket att fundera över när kyrkan byggdes men det svåraste var kanske färgen. Både vit och orange testmålades på kyrkan men tillslut blev den röd, en färg som vid 1900-talets början ansågs bära på det svenska traditionsarvet.

Hjalmar Lundbohms gravsättning 1929. Foto: Borg Mesch

Hjalmar Lundbohms monumentala gravplats ligger i kyrkoskogen till höger och kommer också behöva hanteras i och med stadsomvandlingen.

Skiss över nya kyrkområdet. Illustration: White arkitekter

Kyrkoprojektet

Kyrkan och klockstapeln kommer flyttas till nya Kiruna runt 2025. Flytten är komplex, delvis hur den rent tekniskt flyttas och hur mjuka värden som minnen, sorg och glädje ska tas tillvara. Just nu pågår detaljplanearbete för det nya kyrkoområdet samt andra projekt kopplade till kyrkoflytten.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg