Kvarteret Ortdrivaren

Vintervy över kvarteret Ortdrivaren. Foto: Ulrika Hannu

Rakt framför er ser ni kvarteret Ortdrivaren som är en viktig del av Kirunas moderna arkitekturarv. Byggnaderna ritades av arkitekt Ralph Erskine som hade en vision om att få rita om hela Kirunas centrum under den stora centrumsaneringen.

Kvarteret Ortdrivaren sett från LKAB-kontor. Foto: Kjell Törmä

Men det blev endast detta kvarter som uppfördes 1959-65 samt en byggnad nedanför järnvägsparken. Runt omkring er kan ni ändå se att se att 1960-talet satte tydliga spår.

Ideskiss arktisk stad. Från ArkDes samlingar, 1986-17-0354-0

Kvarteret är goda representanter för Erskines klimatanpassade arkitektur med mjuka former i syfte att dämpa vindar och minska skuggbildning på norrsidan. Färgerna kommer av midnattssolen och marken och detaljer påminner om gruvan.

Betongdetaljer på Ortdrivaren. Foto: Clara Nyström

På typiskt Kirunamanér har byggnaderna i folkmun fått fyndiga namn såsom Spottkoppen, Snusdosan, Herrens pris, Berlinmuren och Mullbänken. Byggnaderna representerar också ett stildrag som var vanligt under 1960-talet, betongbrutalism. Den fria betongen skulle synas och vara en del av arkitekturen.

Bilden är tagen 1914. Huset till vänster i bild låg där nuvarande Sparbanken Nord ligger idag. Foto: Borg Mesch

Kvarteret Ortdrivaren ombildande stadsbilden och åsikterna om dess arkitektur har varit många genom åren. Innan centrumsaneringen såg samma plats ut som på bilden ovan.

Ideskiss över artisk stad. Från Arkdes samlingar

Erskine hade också visioner om en omvandling av hela Svappavaara, en by 40 kilometer sydöst om Kiruna stad. Även där blev det bara enstaka byggnader som slutligen uppfördes, däribland den så kallade Ormen Långe.

Ormen Långe i Svappavaara 2020. Foto: Clara Nyström

På grund av stadsomvandlingen är byggnaderna i Svappavaara de enda av Erskines avtryck som snart finns kvar i Kiruna kommun. Kvarteret Ortdrivaren kommer att rivas kring 2023.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg