Staden växer fram

Gatumiljön uppåt vägen 1914. Inga byggnader som syns på bilden finns kvar idag. Foto Borg Mesch

Bilden ovanför visar den första bebyggelsen på denna plats. Asplundska huset, samhällets största affärs-och bostadshus, syns närmast i bild. Byggnaden uppfördes 1901 men förstördes i en stor brand 1926.

På bilden syns resterna av byggnaden, där murstockarna och kakelugnar klarade sig. Foto: Borg Mesch

Året efter restes de byggnader du ser här idag och detta kvarter blev den första mer stadsmässiga bebyggelsen med stenbyggnader i ett slutet kvarter. Tidigare hade de första riktiga bostadshusen uppförts i trä, både liggtimmer eller de enklare plankhusen.

Spårvagnen framför dagens byggnad som tidigare låg i en korsning. Foto: Torsten Dahllöf

Längs vägen gick tidens nya moderna färdsätt, spårvagnen. Spårvagnen är ett exempel på hur den nya staden Kiruna skulle vara en modern mönsterstad med nya idéer. Spårvagnen var i drift 1907-1958.

Kåkstaden vid "Rälsippen" 1900. Foto: Borg Mesch

I Kirunas första år var det livlig byggverksamhet och bostadsbrist gjorde att enkla kåkbostäder växte fram i områdena närmast järnvägen.

Torftiga kåkar som så kallade "fläsklådor, "torvkoja" och "backsvala" var bostad åt många i början. Foto: Borg Mesch

Ett område där flera byggnader av denna typ fanns var järnvägsparken. Här låg bland andra "Backsvalan" som syns ovan med familjen Hammar framför. Bilden är tagen 1900 då 80-100 kåkbostäder uppskattas ha funnits i samhället. Levnadsförhållandena i dessa kåkar var inte lätta med Kirunas kalla klimat.

Skomakarstugan ger en unik inblick i hur många av de första invånarna bodde. Här bodde en familj med fem barn.

Stadsplanen reglerade en ordnad bebyggelse och kring 1904 var kåkbebyggelsen borta. En liknande har dock klarat sig och finns bevarad, den så kallade skomakarstugan från 1899 som ligger på Arbetaregatan. Den finns utmärkt på kartan för QR-promenaden.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg