Stadsomvandlingen börjar

Vy från LKAB:s förvaltningskontor 2017. Här syns vart vägen till gruvan gick tidigare. Foto: Kjell Törmä

Framför er ser ni gruvberget Kiirunavaara och den grop som varje dygn kommer 11 cm närmare, vilket blir 40 meter om året. Vägen till gruvan gick tidigare här vid denna utkiksplats men stängdes 2013 då den flyttades norrut. Räcket kommer från gamla stadshuset och nedanför er ser ni stängslet till deformationsområdet.

Gruvans utbredning, på såväl djupet som bredden, har blivit mycket större än vad någon kunde tro när samhället Kiruna planerades en gång i tiden. Nu flyttar delar av staden och byggs upp på nytt cirka tre kilometer österut.

Allt nedanför linjen kommer eller har påverkats. Foto: Thomas Nylund 2010

På bilden ovanför och på kartan med QR-promenadens sträckning ser du en prickad linje för påverkat område. Allt nedanför den linjen påverkas av dagens huvudnivå i gruvan, med andra ord hela det område du kommer att promenera genom nu.

Brevet med bilaga.

År 2004 meddelade gruvbolaget LKAB i ett brev till Kiruna kommun att gruvbrytningen kommer att påverka stadsbebyggelsen inom en åskådlig framtid. Detta satte igång det vi nu känner som stadsomvandlingen.

Berörs fram till år 2035

Cirka 3000 lägenheter, 200 villor, 400 hotellrum och 200 000 kvadratmeter allmänna ytor och byggnader berörs av stadsomvandlingen fram till år 2035.

Vy från Kiirunavaara 1920. Foto: Borg Mesch
Samma vy 2013. Foto: Kjell Törmä

I ett större perspektiv har Kiruna hela tiden varit i förändring. Ut ur inget anlades en stad och redan under 1950-talet började gruvans utbredning påverka Kiruna. Sjön Loussajärvi, som tidigare låg nedanför er, är idag endast en tredjedel av sin forna storlek. Under 1950-talet tömdes första delen och sedan har sjön minskat i etapper.

Två scouter i kanot på Loussajärvi kring 1918. Området Ön i bakgrunden med bostadshus till vänster. Foto: Borg Mesch

Stadsdelen Ön växte fram vid Kiirunavaara i början av seklet men avvecklades under 1970-talet. Här fanns bostäder, samhällsservice och industrier. År 2006 stängdes området helt och idag är marken där Ön låg borta.

Detta kvarter är ett av de som försvann under centrumsaneringen. Fastihet i hörnet av Seger Svanberg och Hantverkargatan. Foto: Borg Mesch

Likt andra stadskärnor i landet förändrades även Kiruna drastiskt under den så kallade centrumsaneringen under 1950-70talet. Enligt en saneringsplan skulle allt äldre än 1920 rivas och ersättas med nybyggnation. Riktigt så blev det inte men hela Kiruna förändrades.

Viktiga årtal


 • 1950-tal - Loussajärvi börjar tömmas
 • 1970-tal - Bostadsområdet Ön rivs.
 • 2004 - Kommunen får veta att stadskärnan kommer påverkas.
 • 2007 - En första översiktsplan över nya Kiruna är klar. Tidsplaner för flytt och avveckling av byggnader uppdateras kontinuerligt när förutsättningarna ändras.
 • 2008 - Gruvbolaget LKAB beslutar om ny huvudnivå, KUJ 1365. Detta betyder att brytningen sker djupare än tidigare, 1365 meter under jord. Enligt denna brytning påverkas staden fram till år 2035. Huvudnivån sattes i drift 2017.
 • 2013 - Förslaget Kiruna 4-ever vinner tävling för ny stadsplan.
 • 2013 - Vägen du står vid nu stängs och ny väg öppnades längre norrut.
 • 2013 - Ny järnväg och tillfällig station börjar användas.
 • 2014 - Bostadsområdet Ullspiran blir första område efter brevet att rivas. 
 • 2017 - Första kulturbyggnaderna flyttas.
 • 2017 - Järnvägsstationen rivs.
 • 2018 - Första byggnaden i nya stadskärnan står klar, Kiruna nya stadshus Kristallen.
 • 2019 - Gamla stadshuset rivs.
 • 2021 - Första bostadskvarteret i stadskärnan står klar.
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg