Arbete med världsarvet

Foto: Dan Norin

Förvaltningsråd

Varje världsarv ska ha en plan för hur världsarvet ska förvaltas och sedan några år tillbaka har det funnit ett förvaltningsråd för Struves meridanbåge. Som ordinarie ledamöter i rådet ingår Kiruna, Haparanda, Pajala och Övertorneå kommuner, Tornionlaakson maakuntamuseo-Tornedalens museum, Lantmäteriet samt Länsstyrelsen. Addjungerade är Norrbottens museum. Det är lantmäteriet som har ordförandeskapet. Både kommunantikvarien som är kommunens kontaktperson för världsarvet med kultursekreteraren som ersättare.

Förvaltningsrådet har arbetat med att ta fram en förvaltningsplan som var klar 2019. I förvaltningsplanen finns information om Struves meridianbåge samt bestämmelser hur den ska skötas och hur platserna ska se ut.

logga

Världsarvsloggan

Ett första mål..

Struves meridianbåge är välkänd och de svenska mätpunkterna med världsarvsstatus är kända, lättillgängliga och inbjuder till besök.

För att jobba vidare med detta har förvaltningsrådet tagit fram en kommunikationsplan under 2020.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson