Entréer & balkonger

Foto: Clara Nyström

Betongtrappa, smidesräcke och ytterdörr med karosseripanel

Det karaktäristika entrépartiet har betongtrappa, smidesräcke och ytterdörr klädd med finribbad panel, så kallad karosseripanel, och med ett rektangulärt fönster med mönstrat glas. Glaset kunde vara helt eller delas upp av fina ribbverk. Dörren fernissades eller målades i brunt, rödbrunt
eller gråblått. Entréerna skyddades av enkla skärmtak med plåttäckning. I flerbostadshus hade portarna omfattningar av natursten eller tegel. Balkonger utförs i enkelt smide eller i fint veckad sinusprofilerad plåt.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström