Fasader

Både gult och kvastad puts var vanligt. Fotot: Clara Nyström

Blandning av material

Fasaderna var enkla och dominerande fasadmaterial stående locklistpanel. Putsade fasader var vanligt där kvastad puts är karaktäristiskt. Mot slutet blev grov spritputs med slätputsade fönsteromfattningar populärt samt rött och gult tegel. Som en följd av kriget blir ”underhållsfritt” eternit populärt.
Panel målades i dämpade pastellfärger med gula, ljusgrå eller gröna kulörer. Mot decenniets slut återkom den faluröda kulören som varit vanlig
tidigare genom historien. Vindskivor målades ofta i samma kulör som fasaden och markerade knutarsaknas. Putsade hus avfärgades i ljusa pastelltoner i vitt, gult, grönt eller beige.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström