Fönster

Fönsterband gör entré

Fabriksproduktion dominerade från och med
decenniet landets fönstertillverkning varför utbudet
likriktades. Fönstren blev allt enklare, ofta mer
kvadratiska än tidigare. Kvadratiska enluftsfönster,
enkla tvåluftsfönster och asymmetriska fönster med
smalare vädringsruta tillhör de vanligaste typerna.
Även stora glasade fönsterband var vanliga. De
ospröjsade fönstren målades i vit eller brun kulör.

 

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström