Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Fönster

Enkla fönster och omfattningar

Fönster sitter i liv med fasaden och på trähus finns mycket enkla, smala omfattningar som målas in i fasadfärg. På putsade fasader eller tegelvillor
saknades omfattningar, medan det förekom på flerbostadshusen.
Fönster bestod till övervägande del av enkla tvåluftsfönster utan spröjsar men även enluftsfönster förekom. Man eftersträvade en lätt och luftig
karaktär på fönstren med tunna fönsterbågar. Fönsterbågar målades med linoljefärg i kulörer som brutet vitt, grått, grönt, rött eller brunt.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström