Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Tak

Lågt lutande tälttak Foto: Clara Nyström

Så lågt lutande som möjligt

Takform på funkisvillorna var tälttak eller pulpetttak så låglutande som möjligt. Taken täcktes med målad dubbelfalsad plåt men även papptak förekom. Den minimala takfoten kläddes vanligen in i plåt. De traditionellt inspirerande villorna hade främst flackt sadeltak men fortfarande förekom brutet tak, så kallat mansardtak, vilket var ett stildrag från tidigare decennier. Taktäckningen på dessa var oftast tegel.


Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström