Tak

Lågt lutande tälttak Foto: Clara Nyström

Så lågt lutande som möjligt

Takform på funkisvillorna var tälttak eller pulpetttak så låglutande som möjligt. Taken täcktes med målad dubbelfalsad plåt men även papptak förekom. Den minimala takfoten kläddes vanligen in i plåt. De traditionellt inspirerande villorna hade främst flackt sadeltak men fortfarande förekom brutet tak, så kallat mansardtak, vilket var ett stildrag från tidigare decennier. Taktäckningen på dessa var oftast tegel.


Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström