Tak

Foto: Clara Nyström

Flacka sadeltak och tegel vanligt

Takformen var sadeltak med en relativt flack vinkel. Materialbrist (bland annat brist på asfalt till papptak) ledde till att taktegel blev vanligt igen. Röda eller svarta plåttak var också en vanlig syn. Takutsprånget på långsidor och galvar var ett par decimeter och taktassarna var synliga under takfoten.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström