Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Tak

Foto: Clara Nyström

Flacka sadeltak och tegel vanligt

Takformen var sadeltak med en relativt flack vinkel. Materialbrist (bland annat brist på asfalt till papptak) ledde till att taktegel blev vanligt igen. Röda eller svarta plåttak var också en vanlig syn. Takutsprånget på långsidor och galvar var ett par decimeter och taktassarna var synliga under takfoten.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström