Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Tak

Foto: Clara Nyström

Låglutande pulpettak kommer tillbaka

Traditionella sadeltak dominerade, men nu hade de brantare lutning än under 40-talet. Mot slutet av decenniet återkom funkisens låglutande pulpettak. Vanligtvis täcktes taken av tegelpannor, men papp, svart och röd plåt fortsatte att vara alternativ. Skiffer och kopparplåt förekom, men då så gott som uteslutande på mer påkostade flerbostadshus.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström