Tematräff och kvalitetsmässa i Göteborg

Tematräff och kvalitetsmässa om innovation i Göteborg

De sex innovationsplattformarna som arbetar för hållbara städer träffades i Göteborg i november för att diskutera organisationskultur. Plattformarna medverkade också på Kvalitetsmässan i Göteborg inför en stor publik.

De sex städerna Borås, Göteborg, Lund, Malmö, Stockholm och Kiruna i den Vinnovafinansierade satsningen Innovationsplattformar för hållbara, attraktiva städer hade en tematräff i Göteborg i mitten på november. Den röda tråden i innovationsplattformarnas arbete är hur nya arbetssätt på bästa sätt kan understödjas av nya sätt att leda och organisera innovation, och hur dessa kan följas upp och utvärderas på bästa sätt. Joakim Norman är projektledare för Kirunas innovationsplattform.
-Städerna har olika teman att arbeta utifrån, Kiruna har samhällsplaneringsprocessen som innovationsplattform, metoder och arbetssätt för samverkan med externa parter. När vi planerar den nya staden kan vi göra det på ett innovativt, nytänkande och hållbart sätt, säger Joakim.
Målet är att bygga en hållbar och smart stad för att möta framtidens hållbarhetsmål och miljökrav. Varje förvaltning och nämnd inom Kiruna kommun ska vara delaktiga i planeringen av det nya Kiruna, då alla har sitt eget ansvarsområde i samhället.
-Det handlar om att hitta en väg där alla förvaltningar samverkar på ett bra sätt. Att utifrån planeringsperspektiv av det nya Kiruna ta i beaktning varje nämnds och förvaltnings uppgift för att optimera effekterna i planeringen av den nya staden, berättar Joakim.
De sex innovationsplattformarna träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter och frågeställningar. Alla städer har sina egna utmaningar att arbeta med. Temat i Göteborg den 15 november var organisationskultur. Den 16 november medverkade innovationsplattformarna på Kvalitetsmässan i Göteborg. Kvalitetsmässan är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. Temat för 2017 var Det nya Sverige. Sverige är ett land i snabb omvandling på många sätt. Den svenska välfärden förändras i takt med nya tider, nya utmaningar och nya möjligheter. Den ökade urbaniseringen ställer nya krav på både invånare och infrastruktur.
-Vi berättade om vad innovationsplattformsarbetet innebär, och varje stads utmaning, vad städerna har för gemensamma nämnare och vad som skiljer oss åt. Intresset var så stort att vi fyllde stora åhörarsalen på mässan, väldigt roligt, säger Joakim. I december hålls konferensen Plattform för hållbar stadsutveckling i Göteborg, där KSC kommer att medverka. Nästa innovationsplattformsträff är i Lund i februari 2018 och Kirunas tur är i april.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson