Drönarteknik skapar samhällsnytta

Drönarbild över Kiruna. Foto: Tomas Utsi.
Foto: Tomas Utsi.

Att arbeta med drönare kan främja hållbarhet och skapa mindre miljöavtryck. Den ska bidra till robustare samhälle – för medborgarnas bästa.

Ett av de många case som Kiruna Sustainability Center arbetar med just nu är ett projekt med drönare. Det är ett samarbete mellan Miljö- och byggnadsförvaltningen, Tekniska Verken, Luleå Tekniska Universitet, RISE och Flypulse. Luleå Tekniska Universitet undersöker just nu möjligheten till att utveckla en artificiell intelligens-motor till drönare så att den själv ska kunna agera i sitt uppdrag.
- Drönaren skulle till exempel kunna kontrollera fjärrvärmenätet i Kiruna och upptäcka avvikelser. Människan behöver inte programmera vägen till drönarens mål, utan det kan den lära sig själv. Om vi placerar sensorer längs fjärrvärmenätet kan dessa skicka information till en central, sedan kan en drönare skickas upp för att fotografera det avvikande området. Möjligheterna är oändliga och det sparar både tid och pengar, säger Joakim Norman, projektledare vid Kiruna Sustainability Center.
Att arbeta med drönare kan främja hållbarhet och skapa mindre miljöavtryck. Ett annat scenario är att koppla en värmekamera till drönaren som då kan hitta saknade människor i svår terräng, vilket kan underlätta för räddningstjänsten. Anders Karlsson är chef på miljö- och byggnadsförvaltningen som bland annat innefattar räddningstjänsten, miljö- och bygglovskontoret.
-Genom flygstöd kan de vidareutveckla sin verksamhet. Vårt deltagande i projektet syftar till att skapa samhällsnytta genom att hitta effektiva sätt att avspana stora eller långsträckta ytor, kunna avgöra om byggnader uppförts i väglöst land och skaffa snabb överblick över olycks- eller brandplatser, säger han.
Att använda drönare är ett utmärkt sätt att förbättra servicen till medborgarna. Det är till exempel möjligt att få snabb överblick över situationer som bland annat bränder, utsläpp i vattendrag eller vid bygglovsfrågor.
-Vi kan effektivisera och förenkla vårt arbete vilket bidrar till ett robustare samhälle. Vi har börjat testflyga en drönare. Det ska bli spännande att se vilka möjligheter vi har med den, säger Anders Karlsson.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson