Innovationsplattform Kiruna

Bakre raden: Albin Andersson RISE, Niklas Sirén Kiruna Sustainability Center, Sara Thelin Kiruna kommun, Mats Westerberg LTU, Chelsey Jo Huisman följeforskare Uppsala universitet, Mathias Duell RISE, Johan Larsson LTU. Främre raden: Sandra Eriksson Tekniska Verken, Cornelia Nilsson student Lunds universitet, Annica Turovaara Kiruna kommun, Nina Sarri Kiruna Sustainability Center, Ann-Sofie Reineström Kiruna kommun, Emelie Anneroth RISE, Thomas Björnström Tekniska Verken. Saknas på bild: Per Eriksson Kirunabostäder, Nina Stålnacke Kiruna kommun.

Innovationsplattform Kiruna ska arbeta för att utveckla nya metoder och arbetssätt för att fånga nya idéer inom stadsomvandlingen. Projektet som gått in i nästa fas löper vidare till december 2022.

Nya Kiruna ska byggas smart och hållbart i en arktisk miljö. Kommun, näringsliv, forskningsaktörer och medborgare ska i projektet Innovationsplattform Kiruna arbeta tillsammans för att utveckla och testa innovativa och hållbara lösningar som ska leda till nya affärsmöjligheter. Huvudfinansiär är Vinnova. Övriga finansiärer och samarbetsparter är Kiruna kommun, Tekniska Verken, Luleå tekniska universitet och RISE.
-Kiruna har en unik situation i att skapa en modern och smart stad för framtiden. Vi kan bli ett gott exempel som andra kan ta efter, fast vi är en liten stad. Vi har mångfacetterade utmaningar med många system som ska samverka och behöver tänka nytt för att inte göra som vi alltid har gjort. Att utmana invanda mönster och jobba med innovation skapar också nya möjligheter för den dagliga service och välfärd som kommunen levererar, säger Niklas Sirén, projektledare Kiruna Sustainability Center.
En arbetsgrupp inom Innovationsplattform Kiruna har satts ihop för att arbeta med innovation och problemlösning inom kommunal verksamhet.
-Många av de strukturer och regler vi arbetar efter i Sverige är gamla strukturer från industrisamhället. Vi ska producera så effektivt som möjligt och allt ska vara lönsamt och gå snabbt. I denna produktivitet är vi inte så innovativa. Vi behöver jobba transparent, tillsammans, experimenterande och nätverkande, säger Mathias Duell, RISE.
I Kiruna har vi alla möjligheter att arbeta innovativt. Stadsomvandlingen sker nu och det finns en deadline.
-Det finns mycket som stödjer innovation i Kiruna, bland annat har Kirunaborna en enorm stolthet och patriotism. Stadsomvandlingen är känd och skapar intresse i världen, säger Ann-Sofie Reineström, Kiruna kommun.
De faktiska klimatmålen som finns sätter riktningen. En väg mot hållbarhet och den smarta staden är även projektet med Kirunas nya energisystem där vi har en unik möjlighet att göra en transformation.
-Jag är superspänd över vad den här gruppen kommer att åstadkomma de närmaste tre åren. De har stor möjlighet att påverka strukturella mönster som präglar kommunen internt. Det kommer att bli utmanande och obekvämt men det kommer att öppna upp för en enorm innovationspotential, säger Emelie Anneroth, projektledare RISE.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson